xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1665-1666 Morová epidemi a požáry v Londýně
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

" Velký mor neopustí mořské město,
dokud nebude smrt usmířena:
krev spravedlivého byla zločinci prolita,
aniž by se sám provinil.
Velká dáma ho nezradí a neublíží mu. "

c 2/53

     Nostradamus chápal popravu krále jako nepředstavitelný zločin, kdy byla prolita krev spravedlivého a proto problémy Londýna (velké mořské město), které viděl v budoucnosti chápal jako boží pomstu.

     Velká dáma je zřejmě Francie, která nemohla popravě zabránit, ale na druhé straně tento čin ani příliš nesankcionovala.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zpět na obsah      Pyramida      Psychotronika