xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1939 Polsko bude napadeno Německem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sedmkrát se bude britský lid vidět ve změně -

během 290 let od toho okamžiku, kdy se pokryje krví.

Francie nebude ničím proti německé úderné síle.

Skopec si bude dělat starosti o svůj bastarnský pól.

c 3/57

      Na základě tohoto verše předpověděl již v r. 1921 německý badatel C.L.Loog vypuknutí II.sv. války v roce 1939. Píše o tom: " Nostradamus nám tím chce zřejmě říci, že ruku v ruce s poslední největší anglickou krizí v roce 1939 jde též krize obrozeného polského národa. 290 let po popravě anglického krále Karla I. vypukne druhá světová válka. " [1]

     Předpověď roku 1939 je jednoznačná. Jen jednou v historii se britský lid pokryl krví, jen jednou zavraždil svého krále a to v roce 1649. Přičteme-li k tomuto datu 290 let dostaneme rok 1939 a žádný jiný.

Od popravy Karla I. proběhlo v Anglii sedm výrazných změn:

1. odstranění absolutní monarchie - poprava Karla I.
2. království obnoveno - povolání Stuartů na trůn
3. opětovné odstranění krále - tentokrát byl pouze vyhnán
4. začátek doby velkých předsedů vlád - Ludvík z Hanoveru
5. vláda královny Viktorie
6. V r. 1904 si Anglie zvolila svého tradičního nepřítele Francii za spojence a společně se postavili proti Německu
7. "vynucené" vyhlášení války Německu 3.9.1939

     V posledním verši se Nostradamus vyřádil. Skopcem je tradičně rozuměno Německo. Ale dále bastarnský pól:

Bastarnové - germánský kmen, který původně sídlil na Visle do asi 200 př.n.l.

Pól - u Nostradama "pole" má dvojí význam a obojí je správný ! V jednom významu jde o nejsevernější oblast na Visle. Druhý význam odhaluje polský národ.

[1] Die Weissagungen des Ns, Loog C.

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zpět na obsah      Pyramida      Psychotronika