xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pád SSSR a sjednocení Německa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

     Neudrží se déle než 73 let a 7 měsíců. Pak vzejde ze svého rodu, který byl tak dlouho neplodný, ten, jenž se narodí na 50. rovnoběžce  a obnoví celou křesťanskou církev. Nastane mír, jednota a porozumění mezi lidmi, kteří byli zmateni a odděleni hranicemi ( !! ) . Tento mír bude rozdílnými vládami tak upevněn, že síly, usilující o válečné rozštěpení pro odlišné světové názory, zůstanou přikovány v nejhlubším podzemí. Říše posedlého, který si hrál na moudrého, bude sjednocena.

Předmluva Jindřichovi II.

(*     Přičteme - li 73 let a 7 měsíců k onomu nechvalně známému datu - říjen 1917, dostaneme květen 1991. Přesné datum zániku SSSR nelze stanovit, lze jen říci že počátek rozpadu byl v lednu 1991 a že v prosinci 1991 už SSSR neexistoval. Zopakujme některá základní data:

začátek ledna - Litva,
červen - Boris Jelcin zvolen prezidentem Ruské republiky,
srpen - puč,
konec října - dohoda o ekonomické spolupráci mezi osmi republikami,
začátek prosince - dohoda mezi Ruskem, Ukrajinou a Běloruskem, která se stala základem pro vytvoření SNS,
25. prosinec - Gorbi abdikoval.

     Tím, který se narodí na 50.rovnoběžce by mohl být míněn papež Jan Pavel II (Krakow - 1920). Jeho vliv na obnovu a posílení katolické církve je bez diskuze.

    Říše posedlého je jednoznačně Německo, které bylo skutečně sjednoceno po pádu komunismu. *)

     O konci komunismu ve východní Evropě píše také na jíném místě téže předmluvy:

     Nepřátelské vesnice, města, oblasti a provincie, které opustily prvotní cesty, aby se osvobodily (jak jim slibovali komunisté), se tím ale dostaly do ještě horšího zajetí a ztratí svou celkovou svobodu (jak už to tak chodí). Po úplné ztrátě náboženství začnou opouštět levou stranu (socialismus), aby se opět vrátily k pravé (nutno podotknout, že v Nostradamově době pojmy levice a pravice neexistovaly). Dlouhou dobu utlačovaná svatost nabude opět svých práv.

Předmluva Jindřichovi II.

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zpět na obsah      Pyramida      Psychotronika