KOMPLETNÍ PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO TEXTU VATIKÁN, 26.června 2000 (VIS) – níže je uveden kompletní překlad originálního portugalského textu třetí části tajemství z Fatimy, sděleného třem pastýřským dětem z Cova da Iria-Fatima dne 13.července 1917 a sepsaného panem Luciem 3.ledna 1944: „Píši v poslušnosti k Tobě, můj Bože, který jsi mi přikázal učinit tak skrze jeho excelenci […]