Sedím na pyramidě
Široko daleko nikdo. A nic. Jen pyramida pode mnou. A pak nekonečná písečná poušť a nad ní modrá nebeská báň. Nikde ani mráček. Nemyslím na nic. To mám nejraději. Vypnutý mozek. Nikde žádný mráček, žádná myšlenka, žádná emoce. S vyjímkou jedné. Z hluboka se nadechuji a vtahuji do sebe vesmírnou lásku. Ve svém nitru k ní přidám svou lásku a s výdechem ji vysílám do celého světa. Ke všem bytostem, ke všem lidem. I k těm co mi ublížili nebo mě nemají rádi. Sedím na pyramidě a je mi tu krásně. Nechci odtud odejít, chci zde být pořád, na věky.

Proč jsme na sebe zlí

Leden 20, 2015

V posledních dnech se staly dvě události, které mají něco společného. Příběh první: teroristé vtrhli do redakce francouzského časopisu a popravili jeho redaktory. Příběh druhý: naše slepička se nějakým zázrakem ubránila útoku jestřába. Sice ji hodně oškubal a potrhal, ale přežila. Další den na ni ostatní slepice velmi brutálně útočily, dorasovaly ji více než jestřáb, […]

Mayská proroctví a kruhy v obilí

Leden 15, 2015

Odvysíláno na ČT. Možno shlédnout online na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10286357188-2012-mayska-proroctvi-a-kruhy-v-obili/21138254755 Pořadu by prospělo trochu více skeptičnosti, zejména v otázkách hlavního tématu, tedy spojení mezi mayskou civilizací a dnešními piktogramy. Nicméně i přesto pořad obsahuje velmi zajímavá fakta. Zmínil bych tato: Natočený vznik piktogramu. Piktogram vznikl na poli, které v tu chvíli bylo monitorováno kamerami. Na videu […]

Vadžrajogínka a Héruka

Leden 12, 2015

Možná jste v knize Květoslava Minaříka narazili na termíny Vadžrajogínka a Héruka. Potřebujete si co nejlépe představit Vadžrajogínku a hérukovu hůl. Snažili jste se proto zjistit kdo vlastně jsou. A narazili jste na to, že pod heslem Vadžrajogínka ani Héruka nejde nic vygůglovat. Před stejným problém jsem stál i já a předkládám Vám své řešení. […]

Sedím na pyramidě

Prosinec 31, 2014

Sedím na pyramidě a je mi tu krásně. Široko daleko nikdo. A nic. Jen pyramida pode mnou. A pak nekonečná písečná poušť a nad ní modrá nebeská báň. Nikde ani mráček. Nemyslím na nic. To mám nejraději. Vypnutý mozek. Nikde žádný mráček, žádná myšlenka, žádná emoce. S vyjímkou jedné. Z hluboka se nadechuji a vtahuji […]

Nostradamus předpověděl útok na New York

Září 18, 2001

Nostradamova proroctví již delší dobu nelze podceňovat ! Na základě studia jeho veršů se například badateli Loogovi podařilo v r. 1921 předpovědět napadení Polska Německem o několik let později. Kdo se zabývá studiem díla tohoto věštce, bývá ohromen velkou přesností s jakou popisuje události, které viděl ve svých vizích. Co do přesnosti detailů je zřejmě […]

Král hrůzy zneužit medii

Září 18, 2001

Opět jsme svědky toho jak je prorokovo jméno vláčeno medii a zneužíváno k účelům jež nejsem schopen pochopit. To co dnes můžeme sledovat v mediích nejsou zdeformované výklady, ale přímo zdeformovaná znění předpovědí ! Věci neznalý čtenář je může poznat na první pohled podle toho, že u nich nebývá uveden zdroj. Na toto téma jsem […]

Kdo je král z Angouleme?

Říjen 11, 2000

V tomto článku si dovolím čtenářům představit svoji vlastní interpretaci X/72. Je to asi nejdiskutovanější nostradamova centurie, protože je v ní jako v jedné z mála uveden konkrétní časový údaj. Stěžejním prvkem této centurie je jakýsi král z Angolmois, okolo nějž se vedou odedávna spory. Mně se po dlouhotrvajícím úsilí podařilo nalézt nový úhel pohledu […]

Kdo je odpovědný za smrt Diany?

Říjen 11, 2000

Při přípravě podkladů pro sepsání článku Kdo je král z Angouleme ? jsem potřeboval zjistit chronologii událostí v případě úmrtí princezny Diany a vyšetřování této nehody. V podstatě jsem potřeboval odpověď na dvě otázky, kdy přesně k nehodě došlo a kdy bylo zastaveno vyšetřování. Při tom jsem si povšiml velmi zajímavých okolností, které ve mně […]

Nesmrtelný na hranici věků aneb konec světa – kosmická revoluce

Říjen 11, 2000

Upozornění: tento článek, ostatně jako žádný z mých článků neobsahuje apokalyptické vize. Poditulku se tedy nelekejte, čtěte klidně dál a dejte si pilulku nesmrtelnosti. Dnešní doba je velice zvláštní. Na pozadí všeobecné globalizace se odehrává zvláštní, absurdní film. S předpokladem velmi optimistického konce. Stále více a častěji mi připadá, jakoby se dnešek odehrával v daleké […]

Nostradamus a konec světa

Září 27, 2000

1. Bude zítra konec světa ? Držte se stranou, vy astrologové, hlupáci a barbaři. Pokud to neuděláte, měli byste býti dle starých svatých obřadů prokleti. Nostradamus, Centurie VI/100 V poslední době, ale i mnohokráte dříve se medii šíří zprávy o přicházejícím konci světa, který údajně předpověděl slavný prorok Michael de Nostradamus. Pomineme-li tu skutečnost, že […]