Sedím na pyramidě
Široko daleko nikdo. A nic. Jen pyramida pode mnou. A pak nekonečná písečná poušť a nad ní modrá nebeská báň. Nikde ani mráček. Nemyslím na nic. To mám nejraději. Vypnutý mozek. Nikde žádný mráček, žádná myšlenka, žádná emoce. S vyjímkou jedné. Z hluboka se nadechuji a vtahuji do sebe vesmírnou lásku. Ve svém nitru k ní přidám svou lásku a s výdechem ji vysílám do celého světa. Ke všem bytostem, ke všem lidem. I k těm co mi ublížili nebo mě nemají rádi. Sedím na pyramidě a je mi tu krásně. Nechci odtud odejít, chci zde být pořád, na věky.

Nostradamus předpověděl útok na New York

Nostradamova proroctví již delší dobu nelze podceňovat ! Na základě studia jeho veršů se například badateli Loogovi podařilo v r. 1921 předpovědět napadení Polska Německem o několik let později. Kdo se zabývá studiem díla tohoto věštce, bývá ohromen velkou přesností s jakou popisuje události, které viděl ve svých vizích. Co do přesnosti detailů je zřejmě nejvíce zarážející předpověď o smrti anglického krále Jakuba II, kdy při souboji došlo k rozštěpení kopí soupeře o přilbu a probodení obou očí krále jednou ranou. Přesně tenhle detail věštec popsal.O tom, že se jeho proroctví týkají i dneška svědčí poslední, nebo dnes již Bohužel předposlední vyplněné proroctví o smrti princezny Diany (viz. Nostradamus – některé vyplněné předpovědi [1] a Kdo je král z Angouleme ? [2]).

Jeho proroctví nelze podceňovat i z jiných důvodů. Je například známo, že Goebelsova manželka se velmi zajímala o dílo Nostradama a jsou určité předpoklady k tomu, že Hitler byl ovlivněn (naštěstí nesprávným) výkladem jeho veršů. Dokáži si představit situaci, že by si některý terorista při výběru svého cíle vybral právě New York, motivován snahou stát se aktérem předpovězené události. A pokrokový terorista třebas i psychologickým dopadem na naši civilizaci, který by způsobilo zjištění o tom, že se splnila uvozující předpověď událostí popisujících něco, co snese srovnání se světovou válkou.

Podobných možných cílů je více. A my bychom se dnes měli nostradamovými předpověďmi začít zabývat a brát je opravdu vážně. Jak již bylo řečeno máme k tomu dva racionální důvody. Za prvé je již opravdu velká spousta toho co Nostradamus předpověděl. Za druhé existuje určitý vžitý výklad událostí pojících se k dnešku a nebezpečí, že by teroristé mohli jednat záměrně podle tohoto scénaře, aby způsobili větší paniku. Dělal to tak Hitler, proč by nemohl Ládin nebo někdo jiný ? Je nezanedbatelná šance, díky nostradamovým veršům předpovědět další pravděpodobné cíle.

Navíc dnes již máme pocit, že se velká část jeho proroctví splnila. A že těch málo zbývajících se týká dneška. Neboť naší blízkou budoucností zřejmě nostradamova proroctví končí konstatováním, že v r. 2050 se Nostradamus stane všeobecně uznávaným prorokem a že v roce 3797 dojde k velkému předělu v historii lidstva. Spojíme-li tento předpoklad s věštcovým ujištěním, že jeho předpovědi nejsou předem dány a že se těmto událostem může lidstvo vyhnout, pokud bude postupovat racionálně, nemůžeme se ubránit přesvědčení, že jeho předpovědi byly sepsány pro nás. Aby nám pomohly vyhnout se nepříjemným událostem. Nebo alespoň minimalizovat jejich dopad. Pokud je ovšem budeme brát vážně.

Ano, je skutečně pravda, že většina Nostradamologů interpretovala jednu z předpovědí jako útok na New York. A to mnoho let před touto událostí. Jedná se o toto čtyřverší:

VI/97
Na 45. stupni vzplane obloha,
Oheň vstoupí do velkého nového města,
V okamžiku vyskočí nahoru velký rozptýlený plamen,
Když někdo bude žádat důkaz Normanů.

[3]

Normany Nostradamus nazývá Američany. New York sice leží na 41. rovnoběžce, zato Boston odkud letadla startovala je zhruba na 43., což je docela přesné a vzhledem k tomu, že v době Nostadama New York neexistoval, myslím že je to malá odchylka. Prorok zřejmě viděl (několik dnů) hořící budovy v New Yorku a letouny letící k nim z Bostonu. Asi si nedokázal představit, jak by se do budov oheň dostal, pokud by nebyl už v tom co k nim viděl letět. Proto říká, že obloha vzplane již v Bostonu. Třetí verš není třeba vysvětlovat, každý kdo viděl náraz druhého letounu ví, co to znamená. Čtvrtý verš je také jasný. Mezinárodní společenství bude po USA vyžadovat důkazy, než se pustí do válečného konfliktu.

V období studené války byla tato věštba spojována s útokem Sovětského svazu na USA. Po pádu železné opony, kdy se ztratil jasně uchopitelný a definovatelný nepřítel si s touto předpovědí mnozí nevěděli rady. A verš tak trochu upadl v zapomnění. Ne však docela. Zapadá do jistého komplexu událostí, které na základě centurií očekáváme. A které většina Nostradamologů umisťuje do dnešní doby, blízké minulosti či blízké budoucnosti. Nostradamus totiž až na vzácné vyjímky neuvádí přesnější časové údaje. A jen málokdy nás obdaruje prozrazením sledu událostí. Proto je obtížné dopředu určit časové údaje a mnohdy i správný výklad.

Odpověď na otázku, zda nás čeká 3. světová válka je nejednoznačná. Záleží hlavně na nás, ale je pravda, že věštec něco takového předpověděl. Jeho předpovědi se zřejmě týkají velkého konfliktu v Evropě, kdy proti sobě budou stát na jedné straně USA a Evropa bok po boku s Ruskem a na straně druhé svět Islámu. Má to být doslova konflikt sever proti jihu v Evropě. A myslím, že Nostradamus jasně říká, že válka přijde z Persie.

Tomuto konfliktu má předcházet obnovení Izraele a pád Berlínské zdi. K oběma událostem došlo již v minulém století.

Co se bližšího časového určení týče, zdá se, že třetí válečný konflikt v Evropě bude uvozen následujícími událostmi.

1. Všude po světě bude spousta přírodních katastrof. Na zemi nebude místo, které nebude dotčeno záplavami či jinými přírodními katastrofami. Mám zato, že tohle znamení můžeme považovat za vyplněné.
2. Cena ropy dosáhne maxima a mírně poklesne. Tohle zřejmě bude posledním znamením, které nastane v důsledku krize mezi západními demokraciemi a východem.
3. Katastrofa na ostrovech Rhodos a Pharos. Tyto ostrovy budou zřejmě dalším místem vojenského úderu.

Co můžeme v blízké době očekávat ? Zde uvedu pouze seznam událostí s předpokládaným časovým sledem, který se však může v některých bodech lišit. Podrobnější komentář, včetně citací příslušných veršů budou následovat v dalším článku s výběrem centurií vztahujících se k válce sever-jih v Evropě.

1. Tragedie na ostroveh Rhodos a Pharos. Není přesně jisté jaká, jen že to bude událost srovnatelná s výbuchem atomové bomby.
2. Atentát (úspěšný) na papeže. S největší pravděpodobností Jana Pavla II.
3. Válka Islámu proti Evropě, USA a Rusku. Ve které bude hrát velkou roli Ital s knírem narozený v roce 1982.
4. Obsazení Itálie.
5. Vítězství Evropy a spojenců.
6. Zánik katolické církve.

O konfliktu s muslimy hovoří Nostradamus vcelku jasně. Také (zdá se) hovoří o tom, že Rusko bude na stejné straně konfliktu s Evropou, což je velmi potěšitelné zjištění. A dáva to severu značné šance na úspěch. Tragedie, která se stala 11.září a kterou z našeho pohledu nelze vůbec pochopit, by nás mohla svádět ke skepsi, že jsme snadno zranitelní. Věřím že to není pravda. Že pokud by k takovému válečnému konfliktu došlo, dokázali bychom najít účinná bezpečnostní opatření.

Otázkou je, zda je možné se vojenskému konfliktu vyhnout. Zda je to možné nyní, po faktickém vyhlášení války ze strany některých muslimů (čas ukáže, že to byla jejich akce). A zda je to vůbec možné obecně. Mé přesvědčení je, že ano. Ale že se tak nestane, neboť západní člověk je příliš zahleděn do sebe. Není schopen racionální sebereflexe a pohledu na sebe sama v pravé nahotě. A tohle je, dle mého soudu tou hlavní překážkou trvalého mírového soužití s Islámem, aniž by mu předcházela krvavá válka mezi námi. Pokud poodhalíme roušku své minulosti a toho jací opravdu jsme, teprve tehdy nalezneme způsob komunikace s našimi obrazy v islámském světě.

Co myslím tou sebereflexí a našimi obrazy ? Je nutné si uvědomit, že Islám vznikl v 6. stol. n.l. z křesťanství. Je to tedy náboženství, které je velmi podobné křesťanství, jen s tím rozdílem, že je o 600 let mladší. A nyní se podívejte, co jsme před šesti staletími dělali my. Vyvraždili jsme jeden kontinent a na druhém jsme nenechali kámen na kameni a to ve jménu Boha a šíření víry. Hovořím zde o tzv. osidlování Ameriky, kdy jsme ve jménu Boha pobili takové množství domorodých obyvatel, že to nemá v celé historii lidstva obdoby. A dále o náboženských válkách, během nichž se polovina Evropy navzájem povraždila. Všechno tohle jsme dělali ve jménu Boha a šíření víry. Velmi často s nasazením života šiřitelů křesťanství. A svatý džíhád je totéž, rozdíl je jen v tom, že on šíří Islám. My nejsme jiní než oni, nejsme o nic lepší, ani o nic horší. Jsme stejní, máme přibližně stejnou víru a jsme pro ni ochotni zabíjet a válčit i za cenu ztráty vlastního života.

Tohle je nutné si uvědomit, než začneme muslimy odsuzovat a než s nimi začneme jednat. A východisko z krize můžeme zcela jistě nalézt v naší vlastní historii. Proto se ji přece učíme ve šolách a proto tenhle vědní obor existuje. Abychom se z něj poučili a abychom neopakovali staré chyby. Víme přece co na nás platilo a co nás dovedlo po krvavých válkách ke klidu zbraní. Na první pohled by se mohlo zdát, že nás k míru tehdy přiměly jen obrovské ztráty na životech. To jistě sehrálo významnou roli, ale zrovna tak důležitou roli hrálo to, že si naše katolická církev, kladla otázky typu: Kolik andělů se vejde na špičku na jehly ? Může Bůh stvořit tak těžký kámen, který nezvedne ? Apod. Odpověď na druhou otázku naleznete v článku Jak vypadá Bůh ? [5].

Dnes se tohle bagatelizuje. Říká se, že většina muslimů jsou hodní, přívětiví lidé s podobnou morálkou jako je ta naše. TO JE BEZESPORU PRAVDA ! Ale také je pravda, jak už jsem uvedl výše, že jsou zcela stejní jako my a proto zcela stejně reagují. I ti hodní mírumilovní lidé se mohou změnit v bojovníky, pokud naše kroky nebudou velmi opatrné a jejich důsledky správně předvídané. Může se přece snadno stát, že odveta ze strany USA bude příliš tvrdá. Může se stát, že duchovní vůdci Islámu přesvědčí své souvěrce o tom, že USA neútočí na teroristické základny, ale na civilní cíle. Že je to ze strany USA a spojenců útok na Islám. Jak potom zareagují tito hodní muslimové ? Stejně jako my. A pokud nevíte jak by jsme zareagovali my, tak se podívejte do dnešních USA, kde dochází k útokům na araby a to již v době, kdy není zdaleka jisté, jestli za tímto činem skutečně stojí. Navíc tyto útoky jsou vedeny na zcela nevinné muslimy (na ty hodné), kteří možná jsou teroristickým útokem otřeseni mnohem více, než my.

Muslimové jsou stejní jako my, nejsou ani dobří, ani zlí a na agresi reagují stejně. Zrovna tak stejně podléhají manipulacím, demagogii a masáži sdělovacích prostředků. A bude obrovské umění, pokud se podaří tuhle situaci vyřešit tak, aby nedošlo k velkému válečnému konfliktu.

Jestli jsem Vás vystrašil, tak na závěr dovolte několik slov útěchy 🙂 Války sever-jih se obávám již několik let. Od té doby, kdy jsem poprvé pochopil, že nám podle Nostradama tohle nebezpečí hrozí. Vždy, když se na blízkém východě něco děje, mám z toho obavy, právě vzhledem ke znalosti nostradamových proroctví. Za dob vlády Clintonovi administrativy jsem se nemohl zbavit pocitu, že Clinton si je tohoto nebezpečí vědom. Kroky USA se mi zdály být takové, jakoby vycházely ze znalosti nostradamova díla a snažili se zabránit nebezpečí vzniku konfliktu sever-jih.

Nedokázal jsem nalézt odpověď na otázku jestli si to jen namlouvám, nebo jestli je to skutečně pravda. Až nedávno jsem objevil knihu pana Dimdeho [4]. Tato kniha je jen o Nostradamovi a jeho proroctvích. Níže citované úryvky jsou v ní uvedeny jen jako okrajová záležitost. Není to v žádném případě kniha konspirativních úvah. Pan Dimde se prostě ve snaze co nejlépe analyzovat centurie vydal do Solonu (město ve kterém Nostradamus žil) a snažil se tam nalézt originální rukopisy nebo alespoň zmínku o nich. Dostalo se mu této odpovědi:

„Po vojne sa v regióne vinorili americkí dôstojníci, ktorí za tvrdé doláre skupovali všetko, čo sa našlo po Nostradamovi a čo s ním nejako súviselo. V tomto období zmizli podklady, s ktorými narábal eště Reynaud-Plense.“ [4 ,str. 44]

a od jiné osoby:
„… vykúpili za tvrdé doláre všetky dokumenty od Nostradama a o ňom, či sa už nachádzali v súkromnom vlastníctve, alebo v múzeách a obecných archívoch. Vie sa, že takýmto spôsobom prepravili cez Atlantik približně päťtisíc nostradamovských kníh, pergamenov a iného materiálu. Štyritisíc dokumentov je dnes v New Yorku, tisíc v Caracase. “ [4 ,str. 66]

Zdá se, že si můžeme být jisti tím, že americké tajné služby analyzují nostradamova proroctví, jakkoliv to dnes možná někomu zní směšně. Nezbývá než doufat, že to povede ke správnému cíli. Protože ona samotná znalost předpovědí ještě zdaleka nezaručuje, že se jim podaří vyhnout.

Nicméně jako jediný správný postup se nyní jeví, ten který politikové naznačují. Pokud možno co nejširší spolupráce s mírumilovnými muslimskými zeměmi. Útoky cílené pouze na teroristické základny, v žádném případě na civilisty. A vše ještě pojistit tak, aby se nepodařilo fanatickým muslimům rozvinout lživou kampaň, ve které by útoky na teroristické základny přeměnili na útoky na civilisty, kde nikdy žádná základna nebyla a tudíž se jedná o útok USA a spojenců na Islám.

Připravuji článek s výběrem centurií, které jak se zdá souvisejí s konfliktem sever-jih. Sledujte Pyramidu.

Literatura a zdroje:

[1] Nostradamus – některé vyplněné předpovědi, R.Ruibar, http://pyramida.kom.cz/clanky/Nostradamus/nindex.htm
[2] Kdo je král z Angouleme ? , R.Ruibar, http://pyramida.kom.cz/zahady/007/
[3] Král hrůzy zneužit medii, R.Ruibar, http://pyramida.kom.cz/zahady/010/
[4] Nostradamus – Posledné tajomstvá odhalené, Manfred Dimde, Slovenský spisovateľ, 1997, 310 s.
[5] Jak vypadá Bůh ?, R.Ruibar, http://pyramida.kom.cz/duchovno/006/

Related Posts

 • 55
  Opět jsme svědky toho jak je prorokovo jméno vláčeno medii a zneužíváno k účelům jež nejsem schopen pochopit. To co dnes můžeme sledovat v mediích nejsou zdeformované výklady, ale přímo zdeformovaná znění předpovědí ! Věci neznalý čtenář je může poznat na první pohled podle toho, že u nich nebývá uveden…
  Tags: nostradamus, předpovědi, new, král, york, budou, r.ruibar, útok, angouleme, předpovědí
 • 55
  V tomto článku si dovolím čtenářům představit svoji vlastní interpretaci X/72. Je to asi nejdiskutovanější nostradamova centurie, protože je v ní jako v jedné z mála uveden konkrétní časový údaj. Stěžejním prvkem této centurie je jakýsi král z Angolmois, okolo nějž se vedou odedávna spory. Mně se po dlouhotrvajícím úsilí…
  Tags: král, angouleme, nostradamus
 • 47
  1. Bude zítra konec světa ? Držte se stranou, vy astrologové, hlupáci a barbaři. Pokud to neuděláte, měli byste býti dle starých svatých obřadů prokleti. Nostradamus, Centurie VI/100 V poslední době, ale i mnohokráte dříve se medii šíří zprávy o přicházejícím konci světa, který údajně předpověděl slavný prorok Michael de…
  Tags: nostradamus, proroctví, angouleme, nostradama, král, velmi
 • 47
  Při přípravě podkladů pro sepsání článku Kdo je král z Angouleme ? jsem potřeboval zjistit chronologii událostí v případě úmrtí princezny Diany a vyšetřování této nehody. V podstatě jsem potřeboval odpověď na dvě otázky, kdy přesně k nehodě došlo a kdy bylo zastaveno vyšetřování. Při tom jsem si povšiml velmi…
  Tags: kdy, několik, nostradamus, angouleme, král
 • 31
  Tento článek zatím nebyl převeden do nové verze Pyramidy. V původní verzi jej najdete zde
  Tags: vyplněné, předpovědi, nostradamus

One Response to “Nostradamus předpověděl útok na New York”

 • Jiří Vorlíček says:

  Dobrý den,
  při hledání informací o Nastradámovi jsem objevil Vaše internetové stránky.  Pročetl jsem si některé články a ocenil jsem na nich především Váš přístup k interpretaci Nostradámových věšteb. Myslím, že potřeba kritického myšlení nad výkladem některých jiných autorů je opravdu namístě. Otevřel jsem také článek Nostradámus předpověděl útok na New York. Odkazuje na verš VI/97 a rozebírá jeho možnou interpretaci jako předpověď útoku na NY, který leží na 41 s.š.Ačkoli pro správnost výkladu může svědčit to, že letadla vylétala z Bostonu (43°s.š.), je možné, že se vůbec nejedená o rovnoběžku ale poledník.
  Pokusím se Vám představit jiný možný výklad.Verš zmiňuje pouze 45°, neuvádí se v něm však, že se jedná o rovnoběžku.Z toho vyplývá, že pro výklad této předpovědi je nutné také uvážit, že se jedná o poledník.S velkou pravděpodobností se však nejedná o současný 45. poledník. Pro určení správného poledníku je nutné vzít v potaz to, že v dřívějších dobách byl za nultý poledník považován často jiný výchozí bod než v současnosti. A  nultých poledníků bylo hned několik.Pojďme se však zaměřit jen na ty nejpravděpodobnější:
  Ferský poledník (El Hierro), dnes 18°08′ z.d.
  Paříž, dnes 2°20′ v.d.
  Islae Fortunata, dnes 15°30′ z.d.
  V době, kdy žil Nostradamus (1503 – 1566) ještě nebyl ferský poledník ustanovený dohodou pro všechny kartografy. K tomu došlo až v roce 1634 rozhodnutím Ludvíka VIII. Zbývají tedy Paříž a Islae Fortunatae, podle kterých se tehdy konstruovaly mapy.Vzhledem k tomu, že v tehdejší době v podstatě neexistoval západní svět (západní délka), pojďme se zaměřit především na východ. Přičteme-li 45°, o kterých se píše v proroctví, pak nám vycházejí tyto údaje:

  Paříž, dnes 2°20′ v.d. + 45 = 47°20′ v.d.
  Islae Fortunata, dnes 15°30′ z.d. + 45 = 29°30′ v.d.

  Podíváme-li se do mapy, pak lze samozřejmě na těchto polednících najít velké množství příležitostí pro spekulace o výkladu verše. Všimněme se však jen několika:
     
  1. Na 31.3° v.d. se nachází ruské město Velký Novgorod, což by vysvětlovalo druhý verš  „Oheň vstoupí do velkého nového města“. Mohou-li letadla na NY vylétat z Bostnu, může alternativně vybuchnout jaderná bomba o pár kilometrů vedle Novgorodu. Výbuch v Rusku by také více podporovalo vyznění posledního verše  „Když někdo bude žádat důkaz Normanů“.
  2. Na 30.1°v.d. se nachází elektrárna Černobyl, v jehož blízkosti bylo založeno nové město Pripjať. Toto město bylo zasaženo radiací a celé uzavřeno. Na rozdíl od Novgorodu výbuch v Černobylu je již proběhlou událostí.
  3. 29°30′ v.d. se nachází mezi ostrovy Rhodos a Alexandrií, budeme-li za místo Pharos považovat středověký ostrov Faros s pověstným majákem. Toto místo zmiňujete ve stejném článku o něco níže „Tragedie na ostrovech Rhodos a Pharos. Není přesně jisté jaká, jen že to bude událost srovnatelná s výbuchem atomové bomby.“

  Všechny tyto výklady se vztahují ke 45° od nultého poledníku na Islae Fortunata. Podobně bychom však mohli hledat podobnosti pro místa na 45°od Paříže, kde leží Kuvajt (válka v Kuvajtu), Írán (Kurdové, islámský stát).Pokud bychom vzali na milost ještě západní polokouli, pak se nabízejí další možnosti, avšak zřejmě už jen v rovině spekulací (např. Bermudský trojúhelník, který je v blízkosti 60°30′ z.d. (45°západně od Islae Fortunata).Dovolím si také podotknout naši možnou omezenost zaměřit se pouze na jedno konkrétní místo nějakého výbuchu. Berme však v úvahu, že se může také jednat (pro nás v tuto chvíli asi nepředstavitelnou) o situaci, kdy vzplanutí oblohy zasáhne ne jedno místo, ale celý 45°. Pak bude zřejmě jedno, jestli se jedná o rovnoběžku nebo poledník, což? Průlet meteoritu by tomu však napovídal.

  S pozdravem

  Jiří Vorlíček
  mail: pajdavorl@email.cz

Leave a Reply