Sedím na pyramidě
Široko daleko nikdo. A nic. Jen pyramida pode mnou. A pak nekonečná písečná poušť a nad ní modrá nebeská báň. Nikde ani mráček. Nemyslím na nic. To mám nejraději. Vypnutý mozek. Nikde žádný mráček, žádná myšlenka, žádná emoce. S vyjímkou jedné. Z hluboka se nadechuji a vtahuji do sebe vesmírnou lásku. Ve svém nitru k ní přidám svou lásku a s výdechem ji vysílám do celého světa. Ke všem bytostem, ke všem lidem. I k těm co mi ublížili nebo mě nemají rádi. Sedím na pyramidě a je mi tu krásně. Nechci odtud odejít, chci zde být pořád, na věky.

Tajemství z Fatimy

KOMPLETNÍ PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO TEXTU

VATIKÁN, 26.června 2000 (VIS) – níže je uveden kompletní překlad originálního portugalského textu třetí části tajemství z Fatimy, sděleného třem pastýřským dětem z Cova da Iria-Fatima dne 13.července 1917 a sepsaného panem Luciem 3.ledna 1944:

„Píši v poslušnosti k Tobě, můj Bože, který jsi mi přikázal učinit tak skrze jeho excelenci biskupa z Leirie a zkrze Tvoji Matku Nejsvětější a mne.

„Po dvou částech, které jsem již osvětlil, vlevo nahoře od Naší Paní jsme viděli anděla s hořícím mečem v levé ruce. Meč vyzařoval plameny, které vypadaly jakoby měly spálit svět. Ale uhasínaly v kontaktu se září jež před něj vyzařovala Naše Paní ze své pravé ruky. Anděl ukázal na zemi pravou rukou a křičel hlasitým hlasem: „Pokání, pokání, pokání !“.

A my jsme uviděli v ohromném božském světle – podobně jako se lidé míhají v zrcadle, když před ním přecházejí – biskupa v bílém. Měli jsme dojem, že je to Svatý Otec. Viděli jsme další biskupy, pastory, věřící muže a ženy jdoucí nahoru na strmou skálu na jejímž vrcholu byl velký kříž z neotesaných kmenů s kůrou, jakoby z korkového stromu.

Před tím než tam Svatý Otec vystoupil, prošel váhavým krokem, skrze velké město napůl v ruinách, napůl třesoucí se. Zarmoucený bolestí a smutkem se modlil za duše mrtvých, které míjel na své cestě. Vystoupivše na vrchol hory poklekl k úpatí velkého kříže. Když v tom byl zavražděn skupinou vojáků, kteří na něj stříleli zářící kulky a šípy.

Zároveň s ním zemřeli jeden za druhým biskupové, pastýři, věříci muži a ženy, stejně jako ostatní lidé různých pozic a hodností. Pod dvěma rameny kříže byli dva andělé s kryšťálovou kropenkou v rukou. Do níž sbírali krev mučedníků a kropili s ní duše, které se vydaly na cestu k Bohu.“

…/TŘETÍ TAJEMSTVÍ/… VIS 000626 (380)

Z originálního textu zveřejněného Vatikánskou informační službou (VIS) dne 26.6.00 přeložil R.Ruibar

     Tolik můj pokus o překlad originálního textu z angličtiny. Pokud Vás tohle téma zajímá, pokud Vám připomíná některá Nostradamova proroctví, nebo naopak Vás zajímá ke kterým Nostradamovým proroctvím má tato vize blízko, sledujte Pyramidu. Článek na toto téma se zde brzo objeví.

Leave a Reply