Sedím na pyramidě
Široko daleko nikdo. A nic. Jen pyramida pode mnou. A pak nekonečná písečná poušť a nad ní modrá nebeská báň. Nikde ani mráček. Nemyslím na nic. To mám nejraději. Vypnutý mozek. Nikde žádný mráček, žádná myšlenka, žádná emoce. S vyjímkou jedné. Z hluboka se nadechuji a vtahuji do sebe vesmírnou lásku. Ve svém nitru k ní přidám svou lásku a s výdechem ji vysílám do celého světa. Ke všem bytostem, ke všem lidem. I k těm co mi ublížili nebo mě nemají rádi. Sedím na pyramidě a je mi tu krásně. Nechci odtud odejít, chci zde být pořád, na věky.
Přihlášení se do zpravodaje
Nechte se informovat o aktualizacích emailem.

Esoterické pomůcky

Typické MSV se projevuje nejčastěji jako zraková, méně často jako sluchová halucinace. Zrakové vnímání MSV lze nejsnáze popsat jako „vidění vnitřním zrakem“. Bohužel ne každý má v této oblasti ostrý obraz a dobrý zvuk. Proto byly vynalezeny nejrůznější pomůcky – berličky pro nás, méně nadané.

  • Většina jich je takových, že nám pomáhají soustředit svou mysl, nebo naopak rozvinout fantazii. Do první skupiny patří například křišťálová koule, zrcadlo aj. Zde je pouze jediný cíl: odstranit „šum“ z naší mysli. Při koncentraci na jedinou věc (pohled do zrcadla, křišťálové koule) dojde k „ohlušení“ ostatních vjemů a MSV se může projevit. Jinak je tomu u druhé skupiny, rozvíjející fantazii. Sem patří např. věštění z kávové sedliny, z vnitřností zvířat, rozhozených kostí a mnohé jiné. Zde ani tak moc nezáleží na tom, jak např. skvrna z kávové sedliny vypadá, ale na tom, s jakou představou ji spojí naše podvědomí. Zde se pohybujeme na poli fantazie. A kde je fantazie, tam bývá i MSV.

  • K jinému druhu berliček patří astrologie a vykládání karet. Tohle nejsou techniky, které by stačilo se naučit. Například když je saturn v osmém domu a slunce ve znamení býka, znamená to tohle a tamto. Nebo kárová sedmička je vedle pikové dámy a z toho plyne … . Ano, jak astrologie, tak vykládání karet májí svá pravidla a poučky, kterých není málo. Ale hlavní náplň práce astrologa nebo vykladače karet nespočívá v jejich přesné interpretaci. Ony slouží pouze jako opěrné body věštby,  jejichž vzájemnou syntézou  lze dospět k dobrému výsledku. Schopnost syntézy se rozvíjí teprve postupem času, kdy astrolog získává určitý cit a intuici – a to je poze jiný název pro MSV. Astrologie i vykládání karet, jsou tedy doslova berličkou, která slouží k tomu, aby došlo k onomu záblesku, doteku jsoucna.

  • Do poslední kategorie spadají skutečné techniky. Všechny jsou zahrnuty v oboru nazývaném radiestézie. Jedná se o kyvadlo neboli pendl, virguli a úhlovou virguli. Ale o tom zase někdy jindy v samostatném článku.

Leave a Reply