Sedím na pyramidě
Široko daleko nikdo. A nic. Jen pyramida pode mnou. A pak nekonečná písečná poušť a nad ní modrá nebeská báň. Nikde ani mráček. Nemyslím na nic. To mám nejraději. Vypnutý mozek. Nikde žádný mráček, žádná myšlenka, žádná emoce. S vyjímkou jedné. Z hluboka se nadechuji a vtahuji do sebe vesmírnou lásku. Ve svém nitru k ní přidám svou lásku a s výdechem ji vysílám do celého světa. Ke všem bytostem, ke všem lidem. I k těm co mi ublížili nebo mě nemají rádi. Sedím na pyramidě a je mi tu krásně. Nechci odtud odejít, chci zde být pořád, na věky.

Esoterické pomůcky

Typické MSV se projevuje nejčastěji jako zraková, méně často jako sluchová halucinace. Zrakové vnímání MSV lze nejsnáze popsat jako „vidění vnitřním zrakem“. Bohužel ne každý má v této oblasti ostrý obraz a dobrý zvuk. Proto byly vynalezeny nejrůznější pomůcky – berličky pro nás, méně nadané.

  • Většina jich je takových, že nám pomáhají soustředit svou mysl, nebo naopak rozvinout fantazii. Do první skupiny patří například křišťálová koule, zrcadlo aj. Zde je pouze jediný cíl: odstranit „šum“ z naší mysli. Při koncentraci na jedinou věc (pohled do zrcadla, křišťálové koule) dojde k „ohlušení“ ostatních vjemů a MSV se může projevit. Jinak je tomu u druhé skupiny, rozvíjející fantazii. Sem patří např. věštění z kávové sedliny, z vnitřností zvířat, rozhozených kostí a mnohé jiné. Zde ani tak moc nezáleží na tom, jak např. skvrna z kávové sedliny vypadá, ale na tom, s jakou představou ji spojí naše podvědomí. Zde se pohybujeme na poli fantazie. A kde je fantazie, tam bývá i MSV.

  • K jinému druhu berliček patří astrologie a vykládání karet. Tohle nejsou techniky, které by stačilo se naučit. Například když je saturn v osmém domu a slunce ve znamení býka, znamená to tohle a tamto. Nebo kárová sedmička je vedle pikové dámy a z toho plyne … . Ano, jak astrologie, tak vykládání karet májí svá pravidla a poučky, kterých není málo. Ale hlavní náplň práce astrologa nebo vykladače karet nespočívá v jejich přesné interpretaci. Ony slouží pouze jako opěrné body věštby,  jejichž vzájemnou syntézou  lze dospět k dobrému výsledku. Schopnost syntézy se rozvíjí teprve postupem času, kdy astrolog získává určitý cit a intuici – a to je poze jiný název pro MSV. Astrologie i vykládání karet, jsou tedy doslova berličkou, která slouží k tomu, aby došlo k onomu záblesku, doteku jsoucna.

  • Do poslední kategorie spadají skutečné techniky. Všechny jsou zahrnuty v oboru nazývaném radiestézie. Jedná se o kyvadlo neboli pendl, virguli a úhlovou virguli. Ale o tom zase někdy jindy v samostatném článku.

Leave a Reply