Sedím na pyramidě
Široko daleko nikdo. A nic. Jen pyramida pode mnou. A pak nekonečná písečná poušť a nad ní modrá nebeská báň. Nikde ani mráček. Nemyslím na nic. To mám nejraději. Vypnutý mozek. Nikde žádný mráček, žádná myšlenka, žádná emoce. S vyjímkou jedné. Z hluboka se nadechuji a vtahuji do sebe vesmírnou lásku. Ve svém nitru k ní přidám svou lásku a s výdechem ji vysílám do celého světa. Ke všem bytostem, ke všem lidem. I k těm co mi ublížili nebo mě nemají rádi. Sedím na pyramidě a je mi tu krásně. Nechci odtud odejít, chci zde být pořád, na věky.

Lidstvo osídlí planety během příštích 100 let

Naši spoluobčané starší 15-ti let si jistě vzpomenou na jednu z model reálného socialimu, spočívající ve vizi osidlování vesmíru uvědomělým socialistickým člověkem. A nastolením „spravedlivého sociálně-demokratického“ řádu i za hranicemi naší planety. V posledních desíti letech má většina z nás jiné starosti a telivize nás již nekrmí úspěchy sovětských vesmírných programů (spíše jejich neúspěchy) a představami o dobívání vesmíru v příštím století. Mnozí z nás možná přestali věřit vizím o komerčních vesmírných letech začátkem příštího století. Ano dnes je již jisté, že pokud k tomu dojde, vesmířané pocházející z naší planety určitě nebudou mít na svých dopravních prostředcích nápis: „CCCP“. Díky Bohu.

Avšak na druhé straně, právě zborcené opony, se stále intenzivně pracuje na programu osídlení vesmíru a jeho tvůrci jsou velmi optimističtí. Podívejme se na vize vývojových pracovníků Marshallova střediska pro vesmírné lety (Marshall Space Flight Center) v Huntsville, Alabama. Které pracuje při NASA (National Aeronautics and Space Administration).

Přední představitelé sekce NASA pro vesmírné lety mají vizi, že třetí milenium bude zahájeno osídlením planet během prvních sta let.

„Když se podíváte, kde byla naše civilizace před 1 000 lety, nebo pouze před sto lety“, říká Garry Lyles z MSFC, ředitel programu zabývajícího se možnostmi cestování ve vesmíru, „je docela realistické, očekávat že lidstvo v příštím tisíciletí osídlí vesmír.“

„Bezpečná, spolehlivá a dostupná přeprava je klíčem k výzkumu a posouvání hranic které se objevily vždy v historii. Řešení přepravního problému je opět řídícím prvkem, pokud vážně uvažujeme o rozšíření hranic do vesmíru.“ říká Dr. Row Rogacki, ředitel Space Transportation Directorate.

Zaoceánské lodě odhalily nový svět a počaly globální komerci. Dostavníky přepravily osoby a lodní náklad na daleký americký západ. Transkontinentální železnice potom otevřela nové možnosti pro velké množství osadníků a také pro komerci. S příštím stoletím může přijít expanze naší globální ekonomiky na ekonomiku vesmírnou.

„Jednou přijdeme s takovou cenou a bezpečností vesmírné dopravy, že bude srovnatelná s možnostmi dnešní letecké dopravy. Věřím, že se lidé začnou zabývat vesmírným podnikáním. Možnosti vědeckého výzkumu a nového vesmírného průmyslu jsou neomezé.“ říká Lyles.

Možnosti které jmenoval zahrnují:

* Výrobu léků, které jsou mnohem účinnější než ty co se vyrábí na Zemi.
* Vyhledávání asteroidů a těžební průmysl
* Výroba čisté a levné energie ze Slunce
* Objevování nových světů a stálá přeprava pasažérů (snad na to nebudou najaty naše CK 🙂

Rogacki dodává „Úkolem NASA je vyvinout takové technologie, které umožní našim průmyslovým partnerům vyrobit komerčně životaschopné stroje.“

Technologie X-33, X-34 a X-37 mají umožnit snížení nákladů na vesmírné lety z nynějších 10 000 USD za každou lybru hmotnosti na 1 000 USD před rokem 2010. Marshall’s Advanced Space Transportation Program tlačí technologie ke snížení nákladů až na 100 USD za lybru okolo r. 2025 a dokonce na 10 USD za libru v polovině příštího století.

Současně se snižováním ceny se bude zvyšovat bezpečnost a spolehlivost až na úroveň dnešní letecké dopravy. Ve skutečnosti bude kosmická loď budoucnosti vybavena inteligentním řídícím systémem, který bude obsahovat samodiagnostické funkce zjišťující technický stav lodi bez účasti člověka.

V Marshallu a jiných centrech NASA se vyvíjí radikální pohonné technologie jejichž myšlenka spočívá v čerpání energie z okolí lodi, aby tato nemusel být umístěna na palubě a nezvyšovala tak váhu lodi. Zajímavou myšlenkou je čerpání kyslíku z okolí lodi před tím, než loď dosáhne orbitální dráhy. Dále se bádá nad možností použít magnety a elektřinu za účelem magnetické levitace ke zrychlení lodi až do rychlosti 600 mil/h. Pohonné systémy využívající svazku laserových paprsků ap. Ty všechny mohou být vyvinuty v první polovině století.

Vědci z Marshallu řídí základní výzkum exotických vysokoenergetických pohonů, které vyžaduje cestování na jiné planety a mimo sluneční soustavu. „Plachty“ poháněné sluneční energií – stejně jako plachetnici pohání vítr – mohou být použitelné pro mezihvězdné mise do roku 2010.

V Marshallu experimentují také s antihmotou, fúzí a štěpením jako pohonnými alternativami pro cestování do hlubin vesmíru v třetím tisíciletí. NASA se také zabývá možnostmi implementace moderní vědy, jako je zakřivení časoprostoru, teorie gravitace a teorie které by byly schopny připustit cestování nadsvětelnou rychlostí.

(V některém z příštích článků přineseme bližší informace o letounu X-33 – sledujte Pyramidu)

Leave a Reply