Sedím na pyramidě
Široko daleko nikdo. A nic. Jen pyramida pode mnou. A pak nekonečná písečná poušť a nad ní modrá nebeská báň. Nikde ani mráček. Nemyslím na nic. To mám nejraději. Vypnutý mozek. Nikde žádný mráček, žádná myšlenka, žádná emoce. S vyjímkou jedné. Z hluboka se nadechuji a vtahuji do sebe vesmírnou lásku. Ve svém nitru k ní přidám svou lásku a s výdechem ji vysílám do celého světa. Ke všem bytostem, ke všem lidem. I k těm co mi ublížili nebo mě nemají rádi. Sedím na pyramidě a je mi tu krásně. Nechci odtud odejít, chci zde být pořád, na věky.

Nesmrtelný na hranici věků aneb konec světa – kosmická revoluce

Upozornění: tento článek, ostatně jako žádný z mých článků neobsahuje apokalyptické vize. Poditulku se tedy nelekejte, čtěte klidně dál a dejte si pilulku nesmrtelnosti.

Dnešní doba je velice zvláštní. Na pozadí všeobecné globalizace se odehrává zvláštní, absurdní film. S předpokladem velmi optimistického konce.

Stále více a častěji mi připadá, jakoby se dnešek odehrával v daleké budoucnosti. Jakoby dnešní bytí bylo samo o sobě dobrou vědecko fantastickou fikcí. Krom rapidního nástupu informačních technologií je zde také patrný ohromný pokrok ve vědách, které mohou napomoci k dávnému snu člověka, kterým je nesmrtelnost. Myslím si, že není daleko doba, kdy bude v lidských silách renovovat lidský organismus a udržovat jej při životě a v plné síle a „mládí“, dle libosti. Nebudu zde polemizovat o tom, zda lidé budou chtít žít věčně. Asi ne. Ale myslím si, že každý z nás by si přál, aby se období lidského života mezi 20 a 50 lety natáhlo z mizerných 30-ti let, třebas na tři sta. Přijde doba, kdy se lidé budou sami rozhodovat o tom, kdy chtějí zestárnmout a zemřít přirozenou smrtí, pokud nezahynou při nějaké tragické nehodě. A ta doba není, dle mého soudu daleko.

Vědci chtějí do dvou let* publikovat genetickou mapu člověka, to je obrovský krok kupředu a jen budoucnost ukáže, co všechno to bude mít za následek. Pravděpodobně největším přínosem bude možnost „pěstování“ lidských orgánů, zřejmě v prasatech. Zní to trošku divně, i když ruku na srdce ne zase až tak moc, ale geneticky člověku nejbližší tvor není opice jak by mnozí očekávali, ale obyčejné prachsprosté prase domácí. Vědci uvažují o tom, že by bylo možné „naočkovat“ prasata těmi správnými geny, které by způsobily například to, že praseti narostou lidské plíce, lidská játra, srdce ap. Kolika lidem to může zachránit život, o tom není třeba hovořit. První krůček k nesmrtelnosti člověka.

Před pár týdny se zjistilo, které lidské geny jsou zodpovědné za stárnutí a byl konečně objeven princip a příčina stárnutí. A pokud lidstvo, kdykoliv v minulosti, nalezlo pravou příčinu problému, vždy objevilo odpověď. Za stárnutí je zodpovědných několik málo genů (asi 16), které časem ztrácejí „paměť“, to vede k tomu, že buňky podle nich vytvořené, jsou zdegenerované. Tak vznikají např. vrásky. Tkáň člověka, včetně tkáně životně důležitých orgánů stárne (degeneruje) a tím také ztrácí funkčnost. Jde jen o jedno, zjistit jak to zařídit, aby geny neztrácely paměť, příp. najít možnost jak „naočkovat“ člověka novými, nedegenerovanými geny. Důležitá je ta skutečnost, že již víme, které geny se starají o stárnutí.

Na americké klinice se již testuje léčba rakoviny pomocí genového inženýrství. Pacient s rakovinou plic, kterého klasická medicína považovala za nevyléčitelného se podrobil úspěšné genové terapii. Princip spočíval v očkování látky obsahující ty správné geny přímo do plicního nádoru. Po několika týdnech se zhoubný nádor zmenšil na třetinu.

Na dohled jsou již i takové zázraky jako například spojení přerušené míchy. To co se kdysi považovalo za nemožné se dnes již stává skutečností. V jedné vědecké laboratoři se již dnes provádějí úspěšné testy se spojováním míchy, zatím u zvířat. Provádí se to tak, že do přerušeného místa implantují hmotu, která má podobné vlastnosti jako mícha. Nervová vlákna z obou stran touto hmotou prorostou a spojí se.

Je to právě výpočetní technika (kybernetika = nepřítel socialistického člověka :-), která pomohla urychlit vědecko-technickou revoluci. Zejména díky svému výpočetnímu výkonu. Je totiž spousta vědeckých problémů, které nelze řešit exaktně a jediná možnost jak je vyřešit je použití tzv. numerických metod. Ty jsou založeny na tom principu, že se stále dokola počítají tytéž výpočty. Výstup z jednoho výpočtu slouží jako vstup pro výpočet další. Přičemž každý další výstup je blíže k hledanému řešení. Tohle se provádí tak dlouho, dokud nemáme jistotu, že poslední výstup je v námi požadované přesnosti. Pokud by se takto složité výpočty prováděly ručně, počítal by je jeden člověk desítky až milióny let. Stroje to zvládnou rychleji. Stále jsou však některé problémy tak náročné na výpočetní výkon, že i počítač by je počítal několik tisíc let. Další rozvoj výpočetní techniky ještě více urychlí vývoj ostatních věd.

Za posledních deset let se možnosti běžné (kancelářské) výpočetní techniky zlepšily takto: frekvence mikroprocesoru z 8 MHz na 550 MHz (tj. 69 násobek). Kapacita Hard Disku z 52 MB na 20 GB (380-ti násobek), operační paměť z 1 MB na 128 MB. Lze tedy očekávat, že za dalších deset let bude běžný stroj mít tyto základní charakteristiky: kmitočet 38 GHz, HD 7.6 TB , paměť 16 GB. Slušná mašinka, sem s ní ;-) {pozn. TB je zkratka pro tera bajt, terra = 1 000 giga = 1 000 000 mega = 1 000 000 000 kilo. I když u bajtů je to trošičku jinak, ale ne zase až tak moc.}.

Stálý růst parametrů výpočetní techniky a jejich možností umožní stále rychlejší vývoj ostatních věd a to i královny věd, kterou je dnes genetika. Díky ní se před člověkem otevřou další možnosti, zejména v oblasti zdraví a prodloužení života. Toto prodloužení života postačí k tomu, aby se část lidí dožila tak vysokého věku, kdy se dočká přímo řešení otázky lidského stárnutí a tím jeho smrtelnosti. Mám za to, že někteří z nás se díky tomu stanou nesmrtelnými.

Zajímavé bude sledovat co umožní prodloužení délky života na poli vědy. Určitě bude velmi významné, když vědec světové kapacity bude moci produktivně pracovat na poli vědy místo 40-ti let, např. 120. Po desetiletích získané znalosti nepřijdou vniveč díky smrti, ale naopak budou dále rozvíjeny a uplatňovány.

Jiní vědci pracují na objevení genu inteligence. Pokud jej objeví, možná půjde uměle zvyšovat inteligenci. Možná se dočkáme i toho, že bude objeven gen telepatie a jiných mimořádných vlastností, který bude u některých jedinců uměle posílen na maximum a mimořádné jevy tak budou s naprostou jistotou prokázány.

Mám zato, že se pomalu blíží konec světa, tak jak jej předpověděli mnozí prorokové. Přičemž se zde nejedná o skutečný konec světa, ale o konec nám dosud známého světa – smrtelného člověka.

Ne všichni na konec tohoto tisíciletí předpovídají konec světa, někteří jako např. Nostradamus předpovídají velkou změnu. Nostradamus hovoří o kosmické revoluci. Dala by se takto popsat přeměna světa způsobená lidskou nesmrtelností ? Asi ano.

Podle astrologů přecházíme v této době do nového věku, kterým je věk Vodnáře. Na rozdíl od předchozího věku Ryb, má být věk Vodnáře charakterizován tím, že si lidstvo bude užívat výdobytků vědy, kterých dosáhlo v předchozím věku. Když jsem tuto větu četl poprvé, asi před desíti lety, v době kdy byly jaderné hlavice vlevo i v pravo, kdy začínal vývoj biologických zbraní v Iráku, tak jsem se jen trpce pousmál. Dnes pod vlivem mnohých objevů zejména v oblasti genetiky a znalosti růstu informačních technoligií a jejích významu pro všechny vědy, nejen pro genetiku, se na tuto vizi dívám poněkud méně skepticky. Jde jen o to, co nejdříve se nějak dohodnout a žít navzájem v míru, abychom zbytečně neumírali a uspořené finance mohli věnovat na vědecký výzkum.

Čeká nás slibná budoucnost a v docela blízké době, pokud ovšem …


* Tento článek jsem začal psát v lednu t.r., od té doby došlo již k některým objevům. Například genetická mapa člověka byla asi přede dvěma měsíci publikována.

Related Posts

 • 42
  Opět jsme svědky toho jak je prorokovo jméno vláčeno medii a zneužíváno k účelům jež nejsem schopen pochopit. To co dnes můžeme sledovat v mediích nejsou zdeformované výklady, ale přímo zdeformovaná znění předpovědí ! Věci neznalý čtenář je může poznat na první pohled podle toho, že u nich nebývá uveden zdroj. Na toto téma jsem…
  Tags: nostradamus, budou, světa, konec
 • 41
  V tomto článku si dovolím čtenářům představit svoji vlastní interpretaci X/72. Je to asi nejdiskutovanější nostradamova centurie, protože je v ní jako v jedné z mála uveden konkrétní časový údaj. Stěžejním prvkem této centurie je jakýsi král z Angolmois, okolo nějž se vedou odedávna spory. Mně se po dlouhotrvajícím úsilí podařilo nalézt nový úhel pohledu…
  Tags: nostradamus, světa, konec
 • 40
  1. Bude zítra konec světa ? Držte se stranou, vy astrologové, hlupáci a barbaři. Pokud to neuděláte, měli byste býti dle starých svatých obřadů prokleti. Nostradamus, Centurie VI/100 V poslední době, ale i mnohokráte dříve se medii šíří zprávy o přicházejícím konci světa, který údajně předpověděl slavný prorok Michael de Nostradamus. Pomineme-li tu skutečnost, že…
  Tags: nostradamus, světa, konec, například, velmi

Leave a Reply