Sedím na pyramidě
Široko daleko nikdo. A nic. Jen pyramida pode mnou. A pak nekonečná písečná poušť a nad ní modrá nebeská báň. Nikde ani mráček. Nemyslím na nic. To mám nejraději. Vypnutý mozek. Nikde žádný mráček, žádná myšlenka, žádná emoce. S vyjímkou jedné. Z hluboka se nadechuji a vtahuji do sebe vesmírnou lásku. Ve svém nitru k ní přidám svou lásku a s výdechem ji vysílám do celého světa. Ke všem bytostem, ke všem lidem. I k těm co mi ublížili nebo mě nemají rádi. Sedím na pyramidě a je mi tu krásně. Nechci odtud odejít, chci zde být pořád, na věky.

Kdo je král z Angouleme?

V tomto článku si dovolím čtenářům představit svoji vlastní interpretaci X/72. Je to asi nejdiskutovanější nostradamova centurie, protože je v ní jako v jedné z mála uveden konkrétní časový údaj. Stěžejním prvkem této centurie je jakýsi král z Angolmois, okolo nějž se vedou odedávna spory. Mně se po dlouhotrvajícím úsilí podařilo nalézt nový úhel pohledu na tohoto neznámého krále, který nyní předkládám veřejnosti.

„L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra vn grand Roy d’effrayeur:
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon-heur.“

X/72

„Rok jeden tisíc devět set devadesát devět sedm měsíců
z nebes přijde velký král děsu,
aby vzkřísil velkého krále z Angolmois.
Před (i) poté, Mars bude vládnout štěstím.“

X/72

Nejprve si Vás však dovolím alespoň stručně informovat o jiných výkladech tohoto verše. Jsou lidé, kteří Roy d’Angolmois překládají jako krále Mongolů, o těchto názorech jsem psal v článku Nostradamus a konec světa ??? a nebudu zde o nich znovu hovořit, jen snad to, že tuto interpretaci považuji za naprosto zcestnou. Ve zmiňovaném článku se také dočtete o problematice výkladu Nostradama. Pokud jste jej ještě nečetli, učiňte tak ještě před tím, než se pustíte do čtení tohoto článku.

Nejčastěji se Roy d’Angolmois překládá jako král z Angouleme. Podobnost je zde velká a je velmi pravděpodoné, že ve starofrancouzštině, kterou Nostradamus psal, se Angouleme jmenovalo právě takto. Nicméně zde podotýkám, že ve francouzském slovníku z r. 1606 jsem d’Angolmois nenalezl.

Co je Angouleme, to se ví, je to město ve Francii. Potíž je v tom, že jaksi nikdo nedokáže uspokojivě vysvětlit jaký král z tohoto Angouleme má přijít. Ve [2] se můžeme dočíst zajímavé vysvětlení:

„Angouleme bývá často vztahováno na Mongolsko s doplněním, že tím začne vláda SSSR nad západní Evropou. Půjde ale spíše o staré královské město v západní Francii. Zde žil Louis Antoine de Bourbon, královský syn, který se sám králem nikdy nestal, ale po Napoleonově extempore v roce 1814 vyhlásil panovníkem Ludvíka XVIII., čímž chtěl obnovit starou monarchii. Angouleme má ještě dnes ve znaku korunu. Nostradamus zřejmě symbolicky uvádí toto město jako příklad královské Francie a chce tím dokonce naznačit, že zachránce Evropy vzejde ze staré francouzské šlechty.“ [2,str. 77]

Povšimněte si i na této citaci, že někteří lidé dokáží nejen Angolmois ztotožnit s Mongolskem, ale také SSSR s Mongolskem. Nevím. Sice proti Mongolům nic nemám, ale já být na místě hrdého komsomolce, možná by mě to i docela iritovalo.

Další možnost výkladu by spočívala v nalezení anagramu. Nostradamus je občas používá, tak proč ne zde ? Já osobně jsem touto cestou nešel, protože neumím starofrancouzsky, hebrejsky, řecky a latinsky, takže nejsem schopen nalézt anagram, který napsal někdo kdo tyto jazyky ovládal. Navíc mi připadá, že interpretace Angolmois=Angouleme je správná. Pokud se cestou anagramů chcete vydat, můžete použít skvělý nástroj na adrese http://www.wordsmith.org/anagram/ je to on-line aplikace pro hledání anagramů, Bohužel jen v angličtině. Pro heslo angolmois jsem obdržel 197 !!! možných kombinací anglických slov.

Velmi zajímavá se mi zdá interpretace Davida Ovasona [4] i když osobně se k ní nepřikláním. Ovason rozkládá toto záhadné slovo na tři ang ol mois pro která hledá okultní význam. Je to velmi zajímavá interpretace a doporučiji vážnému zájemci aby se s ní seznámil. Na internetu ji nalezne v češtině na http://www.stand.cz/astrologie/ceska/wanted/index.htm. Při čtení tohoto článku mějte na paměti, že v originálním textu není Angoulmois, ale Angolmois (bez „u“ uprostřed).

Jak již čtenář možná pochopil, přikláním se k té interpretaci, že Roy d’Angolmois znamená krále z Angouleme. Podařilo se mi zjistit, že ve dvanáctém století žil ve francouzkém Angouleme jakýsi hrabě z Angouleme. Přišel jsem na to, že mezi jeho potomky je možno nalézt přes 120 šlechticů a z toho 41, převážně velmi významných, králů, královen, císařů či carů různých zemí a časů. Mezi jinými byly jeho potomky Marie Stuartovna, Jiří IV, V, VIII, dále někteří ruští Romanovci a mezi nimi tři carové, včetně posledního a jeho dětí zavražděných komunisty. V současné době jsou jeho potomky vévoda z Kentu a jeho bratr se sestrou. Dále princ Charles, současná britská královna a samozřejmě i její dva vnuci.

Nyní Vás zvu na malou exkurzi do rodiny hraběte z Angouleme.

Úplný seznam panovníků, kteří byli (jsou) potomky hraběte z Angouleme
jméno titul nar.
Isabela Královna 1186
Eduard I Král Anglie 1239
Eduard II Král 1312
Eduard III Král Anglie 1366/67
Richard II Král Anglie
Eduard IV Plant. Král Anglie 1442
Jana Grey Královna
Jiří VIII Tudor Král Anglie
Eduard VI Král 1537
Marie Tudorovna Královna 1516
James V Král Skotska 1512
Marie Stuartovna Královna Skotská * 1542
James I (VI) Stuart Král Anglie 1566
Karel I Stuart Král Anglie 1600
Karel II Stuart Král Anglie
James II Stuart Král Anglie 1633
Marie II Stuartovna Královna Anglie 1662
Anna Stuartovna Královna Anglie 1664/65
George I Hanover Král Anglie 1660
Frederik II Král Pruska
Frederik William III Král Pruska
Frederik William IV Král Pruska
William I z Německa Císař
Alexander II N. Romanov Ruský car 1818
Alexander III A. Romanov Ruský car 1845
Nicholas II Alexandrovič Ruský car 1868
George II Hanover Král Anglie 1683
George III Hanover Král Anglie a Irska 1738
Viktorie Hanoverská Královna Anglie 1819
Eduard VII Wettin Král Anglie
George V Windsor Král Anglie 1865
George VI Windsor Král Anglie ** 1895
Elizabeth Windsor Královna Anglie *** 1926
Ernest Augustus I Hanover Král z Hanoveru
George IV Hanover Král Anglie
William IV Jiří Hanover Král Anglie
Frederick William I Král Pruský 1688
Eduard V Král Anglie
Richard III Plantagenet Král Anglie 1452
Jiří IV Král
Jiří V Král

* předtím byla krátce manželkou francouzského krále
** manžel královny matky
*** současná královna Anglie

Než se pustíme do hledání toho krále z Angouleme, kterého (možná) měl Nostradamus na mysli, rozeberme zbylé části této centurie.

„L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra vn grand Roy d’effrayeur:
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon-heur.“
X/72

„Rok jeden tisíc devět set devadesát devět sedm měsíců
z nebes přijde velký král děsu,
aby vzkřísil velkého krále z Angolmois.
Před (i) poté, Mars bude vládnout štěstím.“

X/72

V prvním řádku verše X/72 se říká: „Rok jeden tisíc devět set devadesát devět sedm měsíců“. To ukazuje buďto na červenec nebo na srpen. Protože v dobách Nostradama se používal jiný kalendář, což může způsobit posun jeho sedmého měsíce do našeho osmého. Podobně jako v Rusku se velká říjnová revoluce uskutečnila v listopadu. Takže se zde říká: „v červenci nebo srpnu 1999“. Ve druhém řádku hovoří o velkém králi děsu, který přijde z nebes. Králem hrůzy astrologové nazývali zatmění Slunce. A jsme doma. Skutečně 11. srpna 1999 došlo k zatmění Slunce. První dva řádky čtyřverší tedy říkají, že v červenci nebo srpnu 1999 dojde k zatmění Slunce.

Dále přichází řádek o kterém je tento článek, aby vzkřísil krále z Angouleme. A dodává že před i potom bude Mars štěstím bez sebe. Mars je Bůh války, když se on raduje, lidé umírají ve válkách.

Celé toto čtyřverší tedy lze interpretovat takto:

„V červenci nebo srpnu 1999
dojde k zatmění Slunce,
které vzkřísí velkého krále z Angouleme.
Před tím i potom budou zuřit války.“

Tři ze čtyř řádků centurie X/72 jsou zřejmé. K zatmění došlo 11.8.1999, jak před tím tak i potom zuřily války všude okolo, dokonce i v Evropě. Teď je jen otázka, koho že to mělo ono zatmění vzkřísit.

Po krátkém úvodu 🙂 se konečně dostáváme k jádru problému. Kdo je král z Angouleme ? Za předpokladu že je to někdo z potomků hraběte z Angouleme ? Můžete podrobně prozkoumat zdroje které jsem uvedl v poznámce na druhé straně tohoto článku a pokusit se najít i jiná vysvětlení, než jsem nalezl já. Pokud se Vám to podaří, neváhejte a napište mi.

Po prostudování genealogického stromu hraběte z Angouleme jsem nalezl tyto zajímavé osobnosti v jeho rodokmenu:

– současná královna Anglie Elizabeta
– její syn princ Charles
– bolševiky zavražděný ruský car Nikolaj II

Další členové britské královské rodiny:
Edward George Nicholas WINDSOR (Vévoda z Kentu),
Alexandra WINDSOR (Princezna),
Michael WINDSOR (Princ).

Všichni kromě ruského cara žijí.

Přichází zde v úvahu několik teorií:

1. Někdo z potomků se dostal k moci.
2. Kanonizace ruského cara.
3. Princ Charles upevnil svou pozici.

1. Někdo z potomků se dostal k moci.
Toto byla první hypotéza na kterou jsem se zaměřil. Snažil jsem se nalézt někoho z potomků, kdo se kdekoliv na světě nějakým způsobem dostal k moci. Potíž je v tom, že monarchií již není zase až tak moc a samotná Anglie je ze hry, protože tam král z Angouleme vládne prostřednictvím královny, která je jeho potomkem. V Anglii tedy ke vzkříšení dojít nemohlo. Francie je republika a že by se v Rusku obnovila monarchie ? Pochybuji. Ale pokud k tomu v dohledné době dojde, potom je tím myšleno právě tohle. Není třeba hledat potomka, který se stal v těchto dnech králem, může to být i politik, který někde vyhrál volby ap. Bohužel se mi nepodařilo nikoho nalézt. Ale můžete se o to pokusit třeba Vy.

2. Kanonizace ruského cara.
Tohle je již zajímavější hypotéza. V okamžiku, kdy jsem objevil zavražděného cara v seznamu potomků, napadlo mě, že by vzkříšení mohlo symbolizovat nedávné objevení hrobu zavražděné carské rodiny a její exhumaci. Bohužel k tomu došlo o pár let dříve. Ale nedávno byl ruský car kanonizován pravoslavnou církví. Dalo by se objevení hrobu, exhumace, identifikace koster pomocí genetiky a následné svatořečení sedmdesát let tabuizovaného cara považovat za vzkříšení ? Domnívám se, že ano. A že tohle je možná interpretace centurie X/72.

Nyní ještě několik chronologických údajů.

1918 – vražda cara Mikuláše II, jeho manželky Alexandry a pěti dětí Olgy, Taťány, Marie, Anastázie a Alexeje v Jekatěrinburgu

1977 – Jelcin nechal strhnout dům ve kterém došlo k vraždě. Údajně proto, že se stranické špičky obávaly, že se tento Ipatěvův dům stane poutním místem monarchistů – jak povzbudivé pro naši hypotézu.

1991 – nalezení hrobu a exhumace ostatků

1991 – 1998 zkoumání ostatků pomocí DNA za účelem potvrzení pravosti

říjen 1996 – členové synodu pravoslavné církve dali podnět k uspořádání průzkumu veřejného mínění uvnitř církve ohledně svatořečení carovy rodiny

jaro 1998 – potvrzena pravost ostatků

17.07.1998 – Pohřbení ostatků v Petrohradu

13.-16. srpna 2000 – Jubilejní archijerejský sněm Ruské pravoslavné církve rozhodl o svatořečení posledního ruského cara Nikolaje II., carevny Alexandry a jejich dětí: Alexije, Olgy, Taťány, Marie a Anastasie, jako svatých trpitelů.

Celý proces kanonizace carské rodiny začal v říjnu 1996, kdy se tato myšlenka zrodila, dovršen byl v srpnu 2000 rozhodnutím, že k ní dojde. Bylo by možné v jistém smyslu chápat, že tuto kanonizaci přinesl král hrůzy, který se zjevil 11. srpna 1999.

3. Princ Charles upevnil svou pozici.
V této hře vystupují v roli krále z Angouleme: Anglická královna, princ Charles a také jeho synové. Ti všichni jsou potomky hraběte z Angouleme.

Tohle je velmi krásná hypotéza, kterou považuji za tu pravou, tím spíš že vysvětluje i jinou záhadu nostradamových předpovědí. A sice poslední řádek II/28.

„Poslední syn muže se jménem proroka
přivede Dianu k jejímu dni odpočinku.
Daleko bude panovat nejhlubší zármutek
a zachrání velký národ před zhroucením.“
II/28

Jak by mohla smrt Diany zachránit nějaký národ před zhroucením ? Co si to na nás ten šibal Nostradamus zase vymyslel ?

Dobře si vzpomínáme jak byla před smrtí z celé královské rodiny daleko nejpopulárnější princezna Diana. Všichni ostatní byli v jejím stínu. Zbytek královské rodiny (král z Angouleme) byl v očích veřejnosti v nemilosti za to že Dianu psychicky týral. Vzpomeňte si jak jsme se na zbytek královské rodiny tehdy dívali. Vzpomeňme na Charlesovy pletky s Kamilou Parker-Bowlesovou a jak jsme příběh Diany vnímali. Ona byla tehdy chápána jako kladný hrdina v královském dramatu, kde všichni, kromě jejích synů, byli viníci. Diana psychický teror nevydržela a dokonce se s následníkem trůnu rozešla a měla poměr s muslimem Dodim Al-Fayedem.

A zamysleme se, jak se na britskou královskou rodinu díváme dnes. Myslím si, že v kontrastu s tím jaké měla postavení v očích veřejnosti před Dianinou smrtí, o poznání pozitivněji. Ať to zní jak chce, ale lze říci, že díky Dianině smrti má dnes královská rodina (král z Angouleme) daleko lepší pozici v očích veřejnosti.

Navíc kdo ví, co všechno Diana věděla a co hrozilo prozrazením. Král z Angouleme se již nemusí bát, že neposlušná princezna zase něco „vykecá“. Vzpomeňme si na jeho nevoli po zveřejnění Dianiny knihy o jejím životě po boku Charlese. Co když tato kniha byla jen předskokanem k pubklikaci dalších daleko závažnějších informací ze soukromí Diany ?

Přínos smrti Diany je pro královskou rodinu tak zřetelný, že někteří lidé, mezi nimi i otec Dodiho věří tomu, že smrt jeho syna a princezny nebyla náhodná. Muhamed Al-Fayed dodnes podezírá britskou a francouzskou tajnou službu z toho, že zosnovaly atentát. Blíže se o tom dočtete v článku Kdo je odpovědný za smrt Diany ?

Tyto skutečnosti vysvětlují nejen poslední řádek II/28, který až doposud byl poněkud podivný. Ale také „vzkříšení“ krále z Angouleme v X/72 totiž prince Charlese a jeho matky. Tento pomyslný král z Angouleme překonal krizi, která možná hrozila jeho pádem.

Z hlediska řešení naší centurie není vůbec důležité, zda se jednalo o komplot nebo nehodu. Pro nás je rozhodující to, že k nehodě došlo v prostředí, které vznik podobných spekulací nejen připouští, ale přímo evokuje. Že britská tajná služba by měla důvod Dianu odstranit. A ať už tak učinila či nikoli, rozhodně britská královská rodina na její smrti v konečném důsledku získala to, že „neposlušná“ princezna již není středem pozornosti. A král z Angouleme může opět dál klidně vládnout. Upadl do ústraní díky půvabné Dianě a nyní je opět vzkříšen k životu. A to je to oč si mylím, že běží nejen v X/72, ale i v II/28. Tyto centurie spolu, dle mého soudu souvisí. A jejich interpretace je následující.

„Poslední syn muže se jménem proroka
přivede Dianu k jejímu dni odpočinku.
Daleko bude panovat nejhlubší zármutek
a zachrání velký národ před zhroucením.“
II/28

Zde je jednoznačné to, že Diana je princeznou Dianou a nikoli Bohyní lovu, jak se někteří dříve domnívali. A že syn muže jménem proroka je Dodi, protože je synem Mohameda Al Fayeda. Poslední řádek tohoto verše zřejmě znamená, že pokud by Diana zůstala naživu, možná by čekal britskou monarchii nějaký hodně závažný skandál. Například, k čemu je monarchie a vládnoucí dynastie Windsorů, když nevládnoucí princezna Diana je daleko populárnější ? Když ještě navíc následník trůnu měl mimomanželské pletky s Kamilou ? A pokud se snad jednalo o komplot tak jsem přesvědčen o tom, že v dnešním překomercionalizovaném světě se nic neutají a že pravda dříve nebo později vyjde na světlo světa, jednoduše proto že někdo, kdo má důležité informace je jednoduše a vhodně prodá.

„Rok jeden tisíc devět set devadesát devět sedm měsíců
z nebes přijde velký král děsu,
aby vzkřísil velkého krále z Angolmois.
Před (i) poté, Mars bude vládnout štěstím.“

X/72

Nostradamus zde zřejmě pojmem král z Angolmois myslí královnu Anglie a jejího syna Charlese, kteří jsou potomky hraběte z Angouleme. První dva řádky hovoří o zatmění v srpnu 1999. Někdy okolo tohoto data upevní britská královská rodina své společenské postavení.
Vyšetřování okolností smrti princezny Diany bylo zastaveno 3.9.1999, necelý měsíc po zjevení se velkého krále děsu. Od tohoto okamžiku již nikdo nemůže krále z Angouleme beztrestně obviňovat z toho, že měl účast na vraždě princezny Diany, je očištěn a nikdo mu nestojí v cestě aby opět v srdcích lidu své země byl právě on považován za toho pravého a správného krále. Doufejme, že s čistým svědomím. Před tím i potom budou války.

Trpká ironie na závěr: Povšimněte si jak je II/28 napsána. Pokud by se dostala Dianě, nebo libovolnému nostradamologovi do rukou pár dnů před smrtí Diany, určitě by ji oba interpretovali takto. Ví se o tom, že Diana konečně nalezla své štěstí, tato centurie říká, že po boku Dodiho Al Fayeda zůstane až do své smrti. Což pro čerstvě zamilovaný pár je určitě zpráva chápaná velmi pozitivně a každý by si ji vysvětlil tak, že našel toho pravého životního partnera se kterým bude žít až do smrti. Koho by napadlo, že to bude tak brzo ?

Použitá literatura a zdroje:

[1] J.H.Brennan, Nostradamus vize budoucnosti, Votobia, 1996, 205 s.
[2] K. Allgeier, Velká Nostradamova proroctví, Knižní klub, 1993, 128 s.
[3] R.C.Russell, Nostradamus – Tajemná proroctví, Knižní expres, ?, 95 s.
[4] http://www.stand.cz/astrologie/ceska/wanted/
[5] http://www.3angelz.com/

 

 

 

Related Posts

 • 84
  Opět jsme svědky toho jak je prorokovo jméno vláčeno medii a zneužíváno k účelům jež nejsem schopen pochopit. To co dnes můžeme sledovat v mediích nejsou zdeformované výklady, ale přímo zdeformovaná znění předpovědí ! Věci neznalý čtenář je může poznat na první pohled podle toho, že u nich nebývá uveden…
  Tags: nostradamus, král, světa, angouleme, konec
 • 78
  1. Bude zítra konec světa ? Držte se stranou, vy astrologové, hlupáci a barbaři. Pokud to neuděláte, měli byste býti dle starých svatých obřadů prokleti. Nostradamus, Centurie VI/100 V poslední době, ale i mnohokráte dříve se medii šíří zprávy o přicházejícím konci světa, který údajně předpověděl slavný prorok Michael de…
  Tags: nostradamus, světa, konec, angouleme, král, krále
 • 55
  Nostradamova proroctví již delší dobu nelze podceňovat ! Na základě studia jeho veršů se například badateli Loogovi podařilo v r. 1921 předpovědět napadení Polska Německem o několik let později. Kdo se zabývá studiem díla tohoto věštce, bývá ohromen velkou přesností s jakou popisuje události, které viděl ve svých vizích. Co…
  Tags: nostradamus, král, angouleme
 • 49
  Při přípravě podkladů pro sepsání článku Kdo je král z Angouleme ? jsem potřeboval zjistit chronologii událostí v případě úmrtí princezny Diany a vyšetřování této nehody. V podstatě jsem potřeboval odpověď na dvě otázky, kdy přesně k nehodě došlo a kdy bylo zastaveno vyšetřování. Při tom jsem si povšiml velmi…
  Tags: nostradamus, angouleme, král
 • 41
  Upozornění: tento článek, ostatně jako žádný z mých článků neobsahuje apokalyptické vize. Poditulku se tedy nelekejte, čtěte klidně dál a dejte si pilulku nesmrtelnosti. Dnešní doba je velice zvláštní. Na pozadí všeobecné globalizace se odehrává zvláštní, absurdní film. S předpokladem velmi optimistického konce. Stále více a častěji mi připadá, jakoby…
  Tags: světa, konec, nostradamus

2 Responses to “Kdo je král z Angouleme?”

Leave a Reply