Sedím na pyramidě
Široko daleko nikdo. A nic. Jen pyramida pode mnou. A pak nekonečná písečná poušť a nad ní modrá nebeská báň. Nikde ani mráček. Nemyslím na nic. To mám nejraději. Vypnutý mozek. Nikde žádný mráček, žádná myšlenka, žádná emoce. S vyjímkou jedné. Z hluboka se nadechuji a vtahuji do sebe vesmírnou lásku. Ve svém nitru k ní přidám svou lásku a s výdechem ji vysílám do celého světa. Ke všem bytostem, ke všem lidem. I k těm co mi ublížili nebo mě nemají rádi. Sedím na pyramidě a je mi tu krásně. Nechci odtud odejít, chci zde být pořád, na věky.

Král hrůzy zneužit medii

Opět jsme svědky toho jak je prorokovo jméno vláčeno medii a zneužíváno k účelům jež nejsem schopen pochopit. To co dnes můžeme sledovat v mediích nejsou zdeformované výklady, ale přímo zdeformovaná znění předpovědí ! Věci neznalý čtenář je může poznat na první pohled podle toho, že u nich nebývá uveden zdroj. Na toto téma jsem již psal v článku Nostradamus a konec světa ??? [1].

Zaregistroval jsem dvě deformace předpovědí. Čtyřverší VI/97 a X/72. Obě naprosto nehorázné. Co se druhé týče, o té jsem před nedávnem sepsal sáhodlouhý článek Kdo je král z Angouleme ? [2], neperu se za svůj výklad. A odkaz na článek uvádím hlavně proto, že jsou tam přesné citace této předpovědi. Více překladů této předpovědi naleznete rovněž v [1] Čtenář nechť si laskavě povšimne, že tam není ani slovo o Novém městě, jak 18.9. uvedl pořad Fakta na ČT1. Zároveň chci se vším důrazem říci, že slovním spojením „král hrůzy“ pojmenovávali staří astrologové zatmění slunce a nic jiného. Přirovnání tohoto pojmu k letounům je naprosto nepřípustné a zcela zcestné. Uvedené čtyřverší rozhodně hovoří o čemkoliv jiném, jen ne o barbarském útoku na New York.

K prvnímu čtyřverší. Přiznám se že to mi vytanulo na mysli v okamžiku, kdy jsem 11. září v 16:40 sledoval v televizi mimořádné zpravodajství. Je zřejmě pravda, že v něm Nostradamus předpovídá tuto událost. Chci se zde jen ohradit proti zkreslování této předpovědi. Neboť v pořadu Radiožurnál jsem zaslechl zprávu o předpovězených dvou věžích ze skla, které byly dovedně vpasovány do VI/97. Zde předkládám několik překladů této centurie včetně originálu. Nechť čtenář posoudí zda tam nalezne alespoň jednu věž ze skla 🙂 Podotýkám, že francouzsky neumím a vycházím nejčastěji z anglického překladu.

Více se o této předpovědi dočtete v článku Nostradamus předpověděl útok na New York [7]

Originál [3]
Cinq & quarante degrez ciel bruslera
Feu approcher de la grand cité neuue
Instant grand flamme esparse sautera
Quand on voudra des Normans faire preuue.

Moderní Francouzština [3]
Cinq et quarante degrés ciel brűlera
Feu approcher de la grand cité neuve
Instant grand flamme éparse sautera
Quand on voudra des Normands faire preuue.

Anglický překlad [3]
At forty-five degrees the sky will burn,
Fire to approach the great new city:
In an instant a great scattered flame will leap up,
When one will want to demand proof of the Normans.

Můj překlad
Na 45. stupni vzplane obloha,
Oheň vstoupí do velkého nového města,
V okamžiku vyskočí nahoru velký rozptýlený plamen,
Když budou žádat důkaz Normanů.

[4]
Na 45. rovnoběžce bude hořet obloha.
Oheň se blíží k velkému městu.
Najednou vyskočí do výše obrovský do nebe sahající plamen,
když budou Normané vystaveni zkoušce.

[5]
Na 45. stupni bude hořet obloha.
Oheň se přiblíží k Novému Městu.
Když si budou chtít zajistit klid od Normanů.
vyšlehnou opět obrovské přerušované plameny.

[6]
Čtyřicet pět stupňů nebe bude v plamenech,
oheň se přiblíží novému městu,
najednou veliký plamen vyskočí,
když si přejí vidět Normany osvědčené.

Opravdu to vypadá na útok na New York a mnozí badatelé jej na základě této předpovědi očekávali, viz [7].

Použité zdroje a literatura:
[1] Nostradamus a konec světa ???, R.Ruibar, http://pyramida.kom.cz/zahady/006/
[2] Kdo je král z Angouleme ? , R.Ruibar, http://pyramida.kom.cz/zahady/007/
[3] http://esoterism.com/nostradamus/
[4] K. Allgeier, Velká Nostradamova proroctví, Knižní klub, 1993, 128 s.
[5] R.C.Russell, Nostradamus – Tajemná proroctví, Knižní expres, ?, 95 s.
[6] J.H.Brennan, Nostradamus vize budoucnosti, Votobia, 1996, 205 s.
[7] Nostradamus předpověděl útok na New York, R.Ruibar, http://pyramida.kom.cz/zahady/009/

Related Posts

 • 84
  V tomto článku si dovolím čtenářům představit svoji vlastní interpretaci X/72. Je to asi nejdiskutovanější nostradamova centurie, protože je v ní jako v jedné z mála uveden konkrétní časový údaj. Stěžejním prvkem této centurie je jakýsi král z Angolmois, okolo nějž se vedou odedávna spory. Mně se po dlouhotrvajícím úsilí…
  Tags: král, angouleme, nostradamus, světa, konec
 • 73
  1. Bude zítra konec světa ? Držte se stranou, vy astrologové, hlupáci a barbaři. Pokud to neuděláte, měli byste býti dle starých svatých obřadů prokleti. Nostradamus, Centurie VI/100 V poslední době, ale i mnohokráte dříve se medii šíří zprávy o přicházejícím konci světa, který údajně předpověděl slavný prorok Michael de…
  Tags: nostradamus, světa, proroctví, konec, angouleme, král
 • 55
  Nostradamova proroctví již delší dobu nelze podceňovat ! Na základě studia jeho veršů se například badateli Loogovi podařilo v r. 1921 předpovědět napadení Polska Německem o několik let později. Kdo se zabývá studiem díla tohoto věštce, bývá ohromen velkou přesností s jakou popisuje události, které viděl ve svých vizích. Co…
  Tags: nostradamus, proroctví, new, york, předpovědi, r.ruibar, útok, král, předpověděl, budou
 • 44
  Při přípravě podkladů pro sepsání článku Kdo je král z Angouleme ? jsem potřeboval zjistit chronologii událostí v případě úmrtí princezny Diany a vyšetřování této nehody. V podstatě jsem potřeboval odpověď na dvě otázky, kdy přesně k nehodě došlo a kdy bylo zastaveno vyšetřování. Při tom jsem si povšiml velmi…
  Tags: nostradamus, angouleme, král
 • 42
  Upozornění: tento článek, ostatně jako žádný z mých článků neobsahuje apokalyptické vize. Poditulku se tedy nelekejte, čtěte klidně dál a dejte si pilulku nesmrtelnosti. Dnešní doba je velice zvláštní. Na pozadí všeobecné globalizace se odehrává zvláštní, absurdní film. S předpokladem velmi optimistického konce. Stále více a častěji mi připadá, jakoby…
  Tags: světa, konec, budou, nostradamus

Leave a Reply